fbpx

JUHISED DOGLO ÄPI KASUTAMISEKS

Doglo äpi kasutusele võtmine

Doglo äpp on tasuta alla laaditav Android telefonidele/tahvlitele Google Plays ja iPhonidele/iPadidele Apps Stores. Äpi leidmiseks sisestage rakenduste poes otsingusõna “Doglo” ning installeerige Teile pakutud Doglo rakendus.

Peale äpi installeerimist peate äpile andma õigused kasutada järgnevaid ligipääse:

 • juurepääs telefoni asukohale – äpp näitab teie asukohta kaardil sinise täpiga ning näeb enda kaugust koerast;
 • juurdepääs telefoni kaamerale – jälgimisseadme lisamiseks QR-koodiga on vajalik pildistada seda ning sealt loetakse automaatselt andmed äppi.
 • juurdepääs kontaktidele – jälgimisseadet saab Doglo äpis jagada teistele oma kontaktidele/telefoninumbritele.

Seejärel:

 1. Valige,  mis keeles soovite äppi kasutada. Valikus on 15 erinevat keel sh eesti, inglise, vene keel.
 2. Valige oma mobiilioperaatori koduriik. Vaikimis on see “Eesti” e riigikood +372.
 3. Sisestage konto registreerimiseks või olemasoleva konto tuvastamiseks oma telefoninumber, nimi ja e-posti aadress. Hiljem on võimalik nime ja e-postiaadressi muuta.

Konto kinnitamiseks saadetakse sisestatud telefoninumbrile koodiga SMS sõnum. Sisestage saadud kood vastavale väljale. Üldjuhul toimub Android telefonis kasutaja tuvastamine automaatsel (SMSiga saadetud koodi ei pea sisestama.

Menüü Doglo äpis

Äpi menüü avamiseks lohistage ekraani all osas olevat kolme punkti ülesse ja sealt avaneb äpi menüü.

Koera jälgimisseadme lisamine

Jälgimisseadme lisamiseks toimige järgnevalt:

 1. Valige menüüst “Jälgimisseadmed”.
 2. Vajutage seadme lisamiseks “+” märki.
 3. Sisestage jälgimisseadme andmed (seadmel olevad IMEI kood ja telefoninumber) või pildistage seadmel olev QR-koodi.
 4. Lisatud seade lisatakse Teie jälgimisseadmete nimekirja

Koera jälgimisseadmete loetelu

Jälgimisseadmete nimekirjas (menüüs valida “Jälgimisseadmed”) näidatakse kasutajale kõiki temaga seotud seadmeid – temale kuuluvad seadmed ja temale jagatud seadmed.

Lisatavate jälgimisseadmete hulk ei ole piiratud. Jälgimisseadme haldamine toimub jälgimisseadme haldamise vaates (menüüs valida “Jälgimisseadmed” ja seejärel soovitav seade).

Koera jälgimisseadme üldinfo

Jälgimisseadme halduse vaates näidatakse seadme üldinfot (seadme nimi, seadme IMEI, telefoninumber, ikoon). Samuti näidatakse seadmest laekunud viimase andmesideühendusega laekunud andmeid:

 • viimase ühenduse kellaaeg
 • aku tase
 • GSM signaali tugevus (vahemikus 1-5)
 • fikseeritud GPSide arv

Viimase ühenduse kellaaeg
Näitab kellaaega, millal viimati jälgimisseade saatis välja informatsiooni enda tegevuse kohta. Sõltuvalt signaali vanusest on kellaja näit erinevat värvi:

 • aeg on roheline – jälgimisseade on jälgimisrežiimis või just saatnud viimase signaal (laekunud viimase 3 minuti jooksul);
 • aeg on must – jälgimisseade on ooterežiimis (signaali vanus on 4-65 minutit);
 • aeg on punane – jälgimisseade on välja lülitatud või väljaspool levipiirkonda (viimane signaal on laekunud enam kui 1 tund tagasi). Võimalusel kontrollige seadet.

NB! Kaardivaates koera infoaknas (koera ikoonil vajutades) näidatav aeg ja jälgimisseadme halduse aknas näidatav kellaaeg võivad erineda. Kaardivaates näidatakse koera viimase asukoha kohta ja selle kellaaega. Jälgimisseadme halduse vaates näidatakse jälgimisseadmes tulnud viimast signaali, mis ei pruugi sisalda jälgimisseadme asukoha.

GPS signaal
Näidatakse jälgimisseadme poolt fikseeritud satelliitide arvu. Asukoha  tuvastamiseks peab seade fikseerima vähemalt 3-4 satelliiti. Mida suurem on fikseeritud satelliitide hulk, seda täpsemalt jälgimisseadme asukohta näidatakse. Maksimaalne fikseeritud satelliitide arv on 12.

Jälgimisrežiimis olles seadme poolt satelliitide fikseerimise edukus sõltub mitmetest tegurites:

 • GPSi signaali tugevus või puudumine. Kuna satelliidid asuvad tavas, siis on GPS signaalide saamiseks vajalik  seadme poolt “taeva nägemine”. Ruumis olles või tiheda metsa all on taeva nägemine raskendatud, mistõttu signaalid on nõrgad või puuduvad. Samuti võib tugev pilvisus mõjutada satelliitide leidmise kiirust.
 • GPSi signaali tugevusse kõikumine. Satelliidi fikseerimiseks on vajalik, et sealt laekuv signaal on ühtlase tugevusega. GPS signaali kõikumist põhjustavad üldiselt ruumides sees olles pakettaknad (akendes kasutatav gaas mõjutab GPS signaali levimist). Samuti mõjutab GPSi signaali stabiilsust koera jooksmine – tema liikumine on hüplik, mistõttu ka jooksval koeral olevas jälgimisseadmes GPSi signaalid kõiguvad.

Jälgimisseadme töörežiimide muutmine

Seadme halduse vaates saab saata seadmele töökäske. Saadetavate töökäsud tehakse kas kõnega seadmele või saadetakse SMSiga:

 • seadme jälgimisrežiimi lülitamiseks vajutage nuppu “Alusta” ning  algagatakse telefonikõne jälgimisseadme numbrile. Käsust arusaamisel jälgimisseade katkestab kõne.
  NB! Seoses operaatori tehniliste probleemidega võib kasutaja saada ka teate “Teenuse kasutamine ebaõnnestus, palun proovige hiljem uuesti”. Seade alustab siiski tööd.
 • seadmele helistamiseks ja koera kuulamiseks vajutage telefoni märgil ning algagatakse telefonikõne jälgimisseadme numbrile. Jälgimisrežiimis olev seade võtab kõne automaatselt vastu. Kõne pikkus saab olla kuni 60 sekundit.
 • seadme jälgimisrežiimist välja lülitamiseks vajutage nuppu “Lõpeta” ning telefonis algatatakse SMSi saatmine jälgimisseadme numbrile. Saadetava SMSi sisuks on “1”.
 • jälgimisseadme jälgimisintervalli muutmiseks valige “Määra intervall” ja sisestage soovitav aeg sekundites. Seejärel algatatakse SMSi saatmine jälgimisseadme numbrile. Saadetava SMSi sisuks on “1”+ kasutaja poolt sisestatud jälgimisintervall (nt 15 sekundilise intervalli jaoks  saadetakse seadmele SMS “115”). Ooterežiimis olevale seadmele intervalli muutva käsu saatmine paneb seadme ka jälgimisrežiimi. Jälgimisseadme jälgimisintervall saab olla vahemikus 1-99 sekundit. NB! Mida kiirem on seadme töö, sead suurem on ka seadme aku kulu.

Koera liikumisteekonna vaatamine ja läbitud vahemaa

Doglo äpis saab kasutada vaadata koera poolt läbitud teekonda ja selle pikkust.

Selleks:

 • minge koera jälgimisseadme haldamise vaatamisse (menüüst valida “Jälgimisseadmed” ning sealt soovitav jälgimisseade).
 • vajutage liikumisajaloo näitamise nupul (kaardimärk, millel teerada). Märk muutub oranžiks.
 • minge tagasi kaardi vaatesse ning kaardile joonistatakse koera liikumise teekond. Joonistatava teekonna pikkus on kuni viimased 24 tundi. Kasutaja saab määrata ka lühemat perioodi, mida saab muuta äpis seadete alt “Läbitud vahemaa jälgimise aeg”.
 • Läbitud vahemaa pikkuse vaatamiseks vajutada koera ikoonil kaardi vaates ning seal näete läbitud tee pikkus kilomeetrites koos aja infoga. Näiteks Dis: 1.24km (2h) – koer on liikunud viimase 2 tunni jooksul 1,24 kilomeetrit.

Liikumisteekonna eemaldamiseks kaardivaatest minge jälgimisseadme haldamise menüüsse ja vajutada oranži värvi liikumisajaloo näitamise nupul ning märk muutub taas valgeks.

Äpi seadetes saate valida järgmiste perioodide vahel:

 • viimane 1 tund,
 • viimased 2 tundi,
 • viimased 4 tundi,
 • viimased 8 tundi,
 • viimased 12 tundi,
 • viimased 24 tundi.

Koera jälgimisseadme jagamine pereliikmetele

Jälgimisseadet saab jagada veel 4 kasutajale. Seega saab samaaegselt koera vaadata 5 inimest.  Seadme jagamiseks toimeta järgnevalt:

 • Vali menüüst Jälgimisseadmed ning seadmete nimekirjast seade, mida soovid jagada.
 • Jälgimisseadme haldamise vaates näidatakse “Jagatud telefoni”. Vajutades sellel avaneb jälgimisseadme jagamise vaade.
 • Kui inimene, kellele soovite seadet jagada on Teie kontakt, siis sisestage väljale “Lisa telefoni number” tema nimi ja kontaktiraamatust pakutakse välja tema telefoni number. Kui soovitud isikut teil pole kontaktiraamatus siis sisestage number. NB! Telefoninumber peab sisaldama ka riigikoodi  (nt +372 xxxxx).
 • Kinnitage valik, vajutades märki “+”.
 • Kui soovitud jagamised on lisatud siis salvestage.

Kasutaja, kellele on jagatud jälgimisseade, näeb koera asukohta oma Doglo äpis. Samuti ilmub jagatud jälgimisseade tema Doglo äpis jälgimisseadmete nimekirja.

Aluskaardi vahetamine

Kasutaja saab kasutada kahte aluskaarti – Google üldkaart ning Google hübriidkaart. Aluskaardi vahetamiseks kasutage vastavat kaardimärki  ekraani all paremas nurgas.

Vahemaa mõõtmine

Kasutaja saab kaardil mõõta vahemaid. Selleks tuleb sisse lülitada joonlaua märk kaardi all paremas nurgas (sisse lülitamise järel muutub märk roheliseks).  Vajutades kaardil soovitud asukohtadel näitab äpp nende vahelist kaugust (punktide vahele tekib punane joon ning nende kohal punasel alal näidatakse punktide vahelist kaugust).

Mõõtmisfunktsiooni lõpetamiseks/tühistamiseks tuleb vajutada taas joonlaua märgil (välja lülitamise järel muutub märk valgeks).

Äpi seadistamine

Kasutaja saab äpis seadistada järgmisi parameetreid (valige menüüst “Seaded”):

 • äpis kasutatav keel – kasutaja saab valida 15 erineva keele vahel;
 • läbitud vahemaa jälgimise aeg – määratakse, kui pikka koera liikumislogi näidatakse ekraanil ning koera poolt läbitud teekonna pikkust. Valikus on vahemikud 1 kuni 24 tunnini;
 • mõõtesüsteem – valikus on meetermõõdustik ja tollmõõdustik.

Täiendavalt näeb kasutaja Seadete all Doglo äpi versiooni.

Jälgimisseadme tarkvara uuendamine

Jälgimisseadme halduse vaates on näha seadmes kasutusel olev tarkvara versioon (firmware). Jälgimisseadme tootja poolt antakse aeg-ajalt välja uuendatud jälgimisseadme tarkvara versioon, et parandada seadme töö kvaliteeti või lisada seadmele täiendav funktsioon. Viimase jälgimisseadme tarkvara versiooni number on avaldatud Doglo veebilehel ning uuendusest antakse teda Doglo kanalite vahendusel (veebileht, sotsiaalmeedia).

Jälgimisseadme tarkvara uuendamiseks valige seadme haldamise vaates versiooni uuendamine ja telefonis algatatakse SMSi saatmine jälgimisseadme numbrile. Saadetava SMSi sisuks on “fw”.

Seadme tarkvara uuendamine kestab ca 10 minutit, mis koosneb kahest etapist:

 • tarkvara versiooni alla laadimine – seadmel hakkab põlema sinine tuli;
 • tarkvara versiooni installeerimine – seadmel hakkab põlema roheline ja punane tuli või kustuvad kõik tuled (erinevused tulenevad varasemast tarkvara versioonist)

Peale tarkvara paigaldust naaseb seade ooterežiimi (sinine tuli vilgub) ning tehakse värske andmeside ühendus, mille järel on seadme halduse vaates näha uus ühenduse kellaaeg ja seadmesse paigaldatud tarkvaraversiooni number.

Doglo äpi viimased versioonid

Android 2.8.13(50), avaldatud 10.08.2023

 • Lisatud menüüsse äpist väljumise nupp;
 • Alumine menüü on toodud kõrgemale;
 • Tollmõõdustiku kasutamise võimalus;
 • Parandatud vigu sh seadme lisamisel saab lisada pluss märgi, intervalli muutmisel näidu viga parandatud.

Android 2.7.13(42), avaldatud 02.06.2023

 • Läti ja Leedu keel on äpis korrektsed
 • Lisandunud erinevat värvi ikoonid koertele
 • Jagatud kasutajate halduse täiendused (jagatud kasutaja ei saa seame andmeid muuta ja seadet kustutada)
 • Telefoninumbri sisestamisel arusaadavam riigikoodi valik
 • Äppi saab kasutada, kui kasutajal on GPS välja lülitatud
 • Äpp jätab meelde, mis aluskaarti kasutati viimasena
 • Jälgimisintervall on nähtav ja muudetav, kui seade on pidevas jälgimises ja omab asukohta
 • Kasutaja poolt keele vahetamine on korrastatud

Android 2.6.13(37), avaldatud 26.04.2023

 • Äpil on uus disain
 • Muutunud on koera jälgimisseadme halduse vaade, seadme kohta näidatakse rohkem infot

Android 1.10.13(20), avaldatud 07.04.2021

 • Kaardi vaates on lisatud ekraani keskkoha marker
 • Lisatud kaardiinfo nupp, mis avab hüpikakna kaardi keskkoha markeri asukoha koordinaatidega ning võimaluse lisada sinna virtuaalaediku või salvestada see asukoht.

Äpi versioon 1.10.13 Androidi telefonile allalaadimiseks

Android 1.09.13(19), avaldatud 05.03.2021

 • Lisatud virtuaalaedik
 • Parandatud hoiatuste süsteemi aku tühjenemise kohta
 • Kaardivaatesse lisatud sisse ja välja zoomimise nupud
 • Kaaskasutajad (pereliikmed) saavad jälgimisseadet sisse ja välja lülitada, näha koera liikumise andmeid ja määrata seadmele virtuaalaedikut.
 • Muudetud teenuse-ja privaatustingimusi

Android 1.07.13(14), avaldatud 28.07.2020

Võimalus talletada äpis oma lemmiklooma kohtad tema vaktsineerimised, ravijuhtumid ja näitustel osalemised. Üldandmetesse lisatud ka kenneli numbri lisamise võimalus.

Android 1.05.13(8), avaldatud 16.07.2020

 • Lisatud võimalus talletada koeraga seotud andmeid (nimi, sünniaeg, mikrokiibi number jne);
 • Parandatud kaardivaate stabiilsust;

iOS 2.9.23, avaldatud 16.08.2023

 • Jälgimisseadmete nimekirjas on võimalik valida koera asukoha vaatamine kaardil;
 • Veaparandus (SMS-sõnum jälgimisseadmele loodi valesti).

iOS 2.8.23, avaldatud 09.08.2023

 • Uus kaardivaade, mis kuvab ekraani ülaosas teavet koera kohta. Kuvatav teave on selgem ja sisaldab nii seadme hetkeoleku indikaatorit kui ka seda, kui aktiivne on seade.
 • Menüü asukoht on muutunud, lohistades “kolme punkti” ekraani allservast ülespoole.
 • Kaardi keskel on punane asukohamarker, mis näitab kaugust kasutajast. Nupul vajutamine avab lisamenüü. Koera ikoonil klõpsamine toob koera kaardi keskele ja saab näha kaugust koerast.
 • Seadmehaldusvaade pakub lisateavet koera ja jälgimisseadme tegevuse kohta sh
  • näidatakse seadme hetke seisund;
  • kuvatakse viimane signaal ja viimane asukoht koos signaali vanusega;
  • lisatud koera aktiivsuse indikaator;
  • GPSi, mobiililevi ja aku olekuteave on põhjalikum;
  • lisatud jälgimisseadme poolt saadetud sõnumid. Sellel klõpsates avaneb ülevaade viimasest 10 sõnumist. See võimaldab teil näha, millal seade tööle hakkas või jälgimise lõpetas;
  • kasutajatele pakutakse seadme juhtimise valikuid, mis põhinevad seadme hetkeolekul;
  • võimalus sisse lülitada liikumisajalugu ja määrata, kui kaua liikumisajalugu kuvatakse;
  • ekraani ülaosas on seadme jagamiseks jagamise ikoon, mis näitab, kui paljude inimestega on jälgijat jagatud.

iOS 1.5.23, avaldatud 18.05.2021

 • Lisatud virtuaalse aia funktsioon
 • Hoiatussüsteem koera lahkumisel virtuaalsest aiast või naasmine aeda
 •  Kaaskasutajad saavad jälgimisseadet sisse ja välja lülitada, näha koera liikumise andmeid ja määrata koerale virtuaalse aia.

iOS 1.2.23, avaldatud 17.07.2020

 • Võimalus vaadata koera poolt läbitud teepikkust. Selleks tuleb sisse lülitada soovitud objekti jäljelogi ning kaardi vaates vajutada tema markeril
 • Kasutaja saab seadete all määrata, kui pikalt jäljelogi näidatakse. Valikus: 1, 2,4, 8, 12 ja 24h
 • Suurendatud jälgimisseadme rollimarkerite valikut.
 • Muudetud jälgimisseadme haldamise vaade- näha on seadme poolt fikseeritud GPSide arv.
 • Kaardivaates saab kasutada mõõtmise funktsiooni
 • Pikk vajutus kaardi vaates näitab selle asukoha koordinaati
 • Jälgimisseadme jagamine 4 kasutajale.

Doglo jälgimisseadme tarkvara viimane versioon

1.10.49, avaldatud 23.02.2023

 1. Suurendatud jälgimisseadme andmeside stabiilsust.

1.9.70, avaldatud 17.01.2022

 1. Suurendatud jälgimisseadme töötamise stabiilsust. Vähendatud andmeside katkemisest tingitud jälguri iseeneselikke restarte ning sellest tulevat asukoha kaotamist.
 2. Lisatud uus jälgimisseadme töötamise režiim „Aktiivsuse jälgimine“, mis võimaldab mugavamalt jälgida koera. Jälgimisseadmes asuv kiirendusandur jälgib seadme rappumist (kas koer liigub või magab) ning sellest lähtuvalt lülitab seadme jälgimisele või ootele.
  • Kui seade hakkab rappuma ja teeb seda 30 sekundi jooksul, siis seade lülitab sisse GPS ja hakkab jälgima (jälgimisseade otsib satelliidid ning saadab edasi koera asukoha).
  • Asukoha andmete uuendamise sagedus sõltub jälgimisseadme rappumise intensiivsusest. Kui koer liigub aeglaselt edastatakse andmeid 20 sekundi järel, koera aktiivsuse suurenemisel seade muudab intervalli kiiremaks. Jooksval koeral edastatakse andmeid 3 sekundi järel.
  • Kui seadme rappumist ei toimu 1 minuti jooksul (koer magab, seade on koeralt ära võetud), siis seade lülitub ootele ja uuendab akuinformatsiooni iga tunni järel.
  • Sõltuvalt koera aktiivsustest, GSM levi tingimustest ning satelliitide nähtavusest, töötab HLT-4.0 jälgimisseade selles režiimis ca 1 nädal.
  • Aktiivsuse jälgimisrežiimis olevale seadmele helistades võtab jälgur kõne automaatselt vastu ja saab kuulata koera.
  • Aktiivsuse jälgimisrežiimi aktiveerimiseks tuleb seadmele saata SMS sisuga „2“.
  • Aktiivsuse jälgimisrežiimi lõpetamiseks tuleb seadmele saata SMS sisuga „0“ ja seade läheb tavapärasele ooterežiimi. SMS „1“ lülitab seadme pidevasse jälgimisrežiimi. Seadme laadimine ei muuda jälgimisseadme töörežiimi.
 3. Aku taseme näit on muudetud stabiilsemaks (vähendatud näidu hüplikust).
 4. Seade annab peale mobiilivõrgu leidmist helisignaali ning annab piiksude arvuga märku, millise operaatori võrgus ta asub (1 piiks – Telia, 2 piiksu – Elisa, 3 piiksu – Tele2).
 5. Jälgimisseadme kõnega pidevasse jälgimisrežiimi lülitamisel võtab seade hetkeks kõne vastu ja lõpetab kohe selle (seade enam ei ütle, et „teenuse kasutamine ebaõnnestus, proovige hiljem uuesti“).
 6. Koera kuulamisel on lisatud ajakontroll, kõne ei saa olla pikem kui 60 sekundit.
 7. Seade teeb helisignaali, kui lülitub välja.

1.8.12, avaldatud 09.10.2020

 • satelliitide leidmise süsteemi muutus.

1.8.11, avaldatud 31.03.2020

 • võimalus panna seadet 1 kord tunnis saatma asukohta ooterežiimis, kui seade on liikunud;
 • satelliitide leidmise süsteemi muutus.
0