fbpx

Doglo aplikācijā Android tālruņiem ir veikti atjauninājumi

Doglo aplikācijā Android tālruņiem ir veikti atjauninājumi.  Aplikācijas versija 1.10.13

Mēs atjauninājām:

  • Kartes skatā, ir pievienots sarkanas krāsas atrašanās vietas marķieris, kas palīdzēs precīzāk
  • Kartes skatā pievienota poga „Kartes informācija” (ekrāna labajā pusē ar ikonu „i” virsū). To nospiežot, parādās uznirstošais logs, kurš lietotājam ļauj (šo pašu iespēju piedāvā ilgstoša ekrāna kartes nospiešana vēlamajā vietā):
    • zināt atrašanās vietas koordinātas;
    • izveidot virtuālo žogu;
    • pievienot savu objektu.

0