Jälgimisseadme rent 1 kuu

30,00 

Lisandub saatmiskulu Omniva pakiautomaati. Seade edastatakse paikautomaati ühe tööpäeva jooksul peale tasumist.

Komplektis on jälgimisseade, juhtmevaba laadimisalus ja kaelarihm.

Suur jälgimisseade ja L suuruses kaelarihm sobib nt laikadele, hagijatele ja põdrakoertele.

Väike jälgimisseade ja S suuruses kaelarihm sobib nt taksile, terjerile.

Kohale toimetatakse ühe tööpäeva jooksul peale tasumist.

RENDITINGIMUSED

 1. Käesolevad jälgimisseadme (edaspidi Seadme) rendi tingimused reguleerivad Doglo jälgimisseadme rendile andmise, Seadme kasutamise ja tagastamisenõudeid.
 2. Seadme rendile andjaks on Huntloc OÜ (edaspidi Huntloc).
 3. Seadme rendile võtmisega loetakse, et Rentnik on nõustunud käesolevate tingimustega.
 4. Rendisuhe algab rendile antava Seadme üleandmisest kasutajale. Posti teel edastamisel loetakse üleandmiseks postitamisele järgnevat kuupäeva.
 5. Seadmete väljastamine ja tagastamine on võimalik üksnes Huntloc OÜ kontoris või siis kulleri, pakiautomaadi teel.
 6. Lühim rendile andmise aeg on 1 kuu ning rendiaja sisse arvestatakse kõik nädalapäevad.
 7. Rent makstakse Rentniku poolt enne seadme välja saatmist väljastatud arve alusel.
 8. Rendi suurus vastab hinnakirjale, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Rendi hinnale lisandub seadme kättetoimetamise tasu.
 9. Rentniku poolt mistahes makse tasumisega viivitamisel on Rentnik kohustatud maksma Rendileandjale viivist 0,5% tähtaegselt tasumata summalt iga viivitatud päeva eest, samuti
  hüvitama kogu kahju.
 10. Rentnik peab koheselt peale Seadme saabumist tema kasutusse kontrollima seadmete hulka, kvaliteeti ja korrasolekut ning viivitamata informeerima Huntloci puudustest.
 11. Seade peab tagastamisel olema samas tehnilises seisundis, milles Rentnik Seadme sai, arvesse võttes normaalset kulumist.
 12. Rentnik on kohustatud renditud Seadme Huntlocile tagastama vahetult tähtaja möödumisel puhastatult.
 13. Juhul kui Rentnik ei täida tagastamiskohust, peab ta hüvitama Huntlocile viivise, milleks on 2€ Seadme kohta iga viivitatud päeva eest.
 14. Rentnik on kohustatud:
  1. kasutama Seadet heaperemehelikult ning üksnes vastavuses Seadme kasutusotstarbega;
  2. järgima Seadme kasutamisel kõiki Huntloci poolt temale teatavaks tehtud juhiseid;
  3. mitte muutma, modifitseerima ega parandama omal algatusel Seadet;
  4. teatama Huntlocile koheselt Seadme mistahes kahjustumisest, funktsioonide osalisest või täielikust kahjustumisest, lekkest või hävimisest, samuti Seadme
   kaotsiminekust;
  5. mitte andma ilma Seadet kolmandate isikute valdusesse ega kasutusse;
  6. tasuma õigeaegselt Seadme kasutamise eest kokkulepitud renditasu ning Huntloci poolt osutatavate või vahendatavate täiendavate teenuste ees;
  7. tagastama Rendiperioodi lõppedes Seadme Huntlocile eelpool fikseeritud tingimustel ja korras.
 15. Huntloc on kohustatud andma Seadme Rentnikule üle ning tagama Seadme vastavuse ja töö ning tagama ühele kasutajale platvormi täieliku kasutusõiguse rendiperioodiks.
 16. Seadmete kaotsimineku ja hävimise korral loetakse Huntloci kahjuks sama Seadme uue Seadme hind, kahjustuste korral aga Seadme korda tegemiseks vajalike tööde hind.
 17. Huntlocil on õigus rendiperioodi kestel rentimine ühepoolselt lõpetada kui selgub, et Rentnik on esitanud väärinformatsiooni või eirab rendi tingimusi.
 18. Huntloc ei vastuta kulutuste eest, mis võivad rentnikul tekkida seoses seadme kasutamise, purunemise ja/või tehnilise rikke tõttu.

Lühiajalise koera valvamise vajaduseks saab rentida jälgimisseade HLT-4.0. Renditavas komplektis on jälgimisseade, juhtmevaba laadimisalus ja kaelarihm.

Tootekood: RENT-HLT_4.0 Kategooria:

Lisainfo

Renditava seadme suurus

Suur seade (HLT-4.0) ja L kaelarihm, Väike seade (HLT-4.5) ja S kaelarihm

Sulle võib meeldida ka…

Jälgimisseade HLT-4.0

Augustis sootustus -15%

Jälgimisseade HLT-4.0 annab väga täpse koera asukoha maastikul. Sobib suuremale koerale (turjakõrgus alates 45 cm). Jälgur kasutab mobiililevi ja sellel ei ole kauguse piirangut – koera saab jälgida ka tuhandete kilomeetrite kauguselt. Koera jälgimiseks ja seadme juhtimiseks on vaja vaid nutitelefoni.

Jälgimisseade on liidestatav Doglo ja Huntloci telefoniäppidega.

349,00