fbpx

Traxby OÜ apņemas aizsargāt un ievērot privātuma politiku. Rūpīgi izlasiet konfidencialitātes informāciju, lai saprastu, kādu informāciju mēs iegūstam un kā to izmantojam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī privātuma politika attiecas tikai uz Doglo tīmekļa vietnē un eveikalā iegūto datu apstrādi.

Šajā konfidencialitātes politikā tiek aprakstīts:

• kā tiek izmantota jūsu personiskā informācija;

• kāda informācija tiek koplietota ar trešajām pusēm;

• cik ilgi tiek saglabāta jūsu personiskā informācija;

• mārketinga ziņojumu nosūtīšana;

• jūsu tiesības;

• sīkfailu izmantošana;

• cita svarīga informācija, kas ir saistīta ar privātuma aizsardzību;

• par izmaiņām, kā mēs aizsargājam jūsu privātumu;

• mūsu kontaktinformācija.

Pirmo reizi apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, lūdzam jums akceptēt sīkfailu izmantošanu, saskaņā ar šī paziņojuma nosacījumiem. Ja jums ir kādi jautājumi par to, kā mēs aizsargājam jūsu konfidencialitāti, lūdzu, sazinieties ar mums, nosūtot e-pastu uz info@doglo.eu.

KĀ TIEK IZMANTOTA JŪSU SNIEGTĀ INFORMĀCIJA

Šajā sadaļā tiek sniegta sekojošā informācija:

• personu datu apstrādes veidi, kurus izmantojam;

• informācijas avotu un konkrēta veida datus, ja personas dati netika iegūti tieši no jums;

• mērķi, kuru dēļ mēs apstrādājam jūsu personas datus;

• apstrādes juridiskais pamats.

Mēs apstrādājam jūsu konta informāciju (“Konta informācija”). Konta informācijā var tikt iekļauts jūsu vārds un e-pasta adrese, tālruņa numurs un cita informācija, ko sniedzat reģistrējoties, kā arī jūsu pirkumu vēsture. Šo informāciju mēs iegūstam tieši no jums. Mēs apstrādājam jūsu konta informāciju, lai nodrošinātu mūsu tīmekļa vietnes darbību, sniegtu pakalpojumus, nodrošinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu drošību un, nepieciešamības gadījumā, varētu sazināties ar jums. Apstrādes juridiskais pamats ir jūsu un mūsu vienošanās izpilde un/vai pēc jūsu pieprasījuma, lai noslēgtu šādu nolīgumu, kā arī mūsu likumīgās intereses, proti, pārraudzīt un uzlabot mūsu tīmekļa vietni un pakalpojumus.

Mēs apstrādājam mūsu tīmekļa vietnes datus, kas saistīti ar mūsu sniegto pakalpojumu sniegšanu (“darījumu dati”). Darījuma informācijā var būt iekļauta jūsu kontaktinformācija, bankas konta informācija un darījuma informācija. Darījumu datus apstrādā, lai piegādātu nopirktās preces un pakalpojumus un veiktu darījumu uzskaiti. Apstrādes juridiskais pamats ir jūsu un mūsu vienošanās izpilde un/vai pēc jūsu pieprasījuma rīcība, lai noslēgtu šādu nolīgumu, kā arī mūsu likumīgās intereses, proti, mūsu tīmekļa vietnes un uzņēmuma pareiza pārvaldība

Mēs varam apstrādāt datus, kas attiecas uz jūsu pieteikumu patēriņa kredītam (“pēcapmaksas dati”). Pēcapmaksas informācijā var iekļaut informāciju par jūsu nodarbinātību, ģimenes stāvokli un nodokļu statusu, kā arī citu informāciju. Pēcapmaksas dati tiek apstrādāti tikai tādēļ, lai savienotos ar uzņēmumiem, kas nodrošina patēriņa kredītu, ja tiek izmantots patēriņa kredīts, lai samaksātu par precēm, kas iegādātas no mums, jo esat izvēlējies pēcapmaksas iespēju. Apstrādes juridiskais pamats ir jūsu un mūsu vienošanās izpilde un/vai, pēc jūsu pieprasījuma, šāda nolīguma noslēgšana.

Mēs varam apstrādāt jūsu sniegto informāciju, lai abonētu mūsu e-pasta ziņojumus (“Ziņojuma informācija”). Mēs apstrādājam ziņojumu datus, lai nosūtītu jums atbilstošus ziņojumus un informāciju par uzņēmuma jaunumiem. Apstrādes juridiskais pamats ir Jūsu piekrišana. Ja mēs jau esam pārdevuši jums preces vai pakalpojumus, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, un jūs neiebilstat, mēs arī varam apstrādāt ziņas datus, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, t.i., uzturēt un uzlabot attiecības ar klientiem.

Mēs varam apstrādāt ar jūsu saziņu saistītos datus (“saziņas dati”). Saziņas dati var ietvert saziņas saturu un ar komunikāciju saistītus metadatus. Mijiedarbojoties ar mums vietnē, vietne ģenerē saziņas metadatus no kontaktpersonu veidlapām. Mēs apstrādājam saziņas datus, lai sazinātos ar jums un glabātu ar to saistītos ierakstus. Apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses, proti, mūsu tīmekļa vietnes un uzņēmuma pareiza pārvaldība, konsekventas un kvalitatīvas konsultācijas nodrošināšana un strīdu izmeklēšana starp jums un mūsu darbiniekiem.

Mēs varam apstrādāt jūsu personisko informāciju, kas aprakstīta šajā paziņojumā, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu vai aizsargātu juridiskās prasības, neatkarīgi no tā, vai tās rodas tiesas, administratīvā vai citā ārpustiesas tiesvedībā. Apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses, proti, mūsu, jūsu un trešo personu likumīgo tiesību aizsardzība un izpilde.

Papildus konkrētajiem mērķiem, kuriem mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, kā minēts iepriekš, mums ir tiesības apstrādāt jūsu datus arī tad, ja tas ir nepieciešams mūsu juridisko saistību izpildei.

KĀDU PERSONISKO INFORMĀCIJU MĒS KOPĪGOJAM AR TREŠAJĀM PUSĒM

Mēs patiesi vēlamies iegūt un saglabāt jūsu uzticību, tāpēc jūsu personisko informāciju kopīgojam tikai tad, kad tas ir nepieciešams.

Mēs varam kopīgot jūsu informāciju ar šādām trešām pusēm, ja tas ir nepieciešams, lai sniegtu jums mūsu pakalpojumus, kā norādīts šajā paziņojumā.

 •  Mēs varam nodot jūsu personas informāciju saviem apdrošinātājiem un profesionāliem konsultantiem riska pārvaldības, profesionālu konsultāciju un juridisku prasību iesniegšanas, izpildes vai aizsardzības nolūkos.
 •  Finanšu darījumus, kas saistīti ar mūsu tīmekļa vietnē veiktajiem pirkumiem, var apstrādāt mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzēji. Mēs dalāmies ar jūsu darījumu datiem ar saviem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem (tostarp Maksekeskus AS) tikai tiktāl, ciktāl tas nepieciešams, lai pārvaldītu jūsu maksājumus, atmaksājumus un sūdzības.
 •  Mēs varam pārsūtīt jūsu personisko informāciju citiem pakalpojumu sniedzējiem konkrētu pakalpojumu sniegšanai. Tie ir, piemēram, tīmekļa mitināšanas pakalpojumu sniedzēji, mitināšanas serveru un to uzturēšanas pakalpojumu sniedzēji, kā arī e-pasta un SMS pakalpojumu sniedzēji. Noslēdzot līgumu ar apakšuzņēmējiem, mēs veicam visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu personas datus aizsargā arī mūsu datu apstrādātāji.

Ja izvēlaties atlikt maksājumu, mēs izpaudīsim jūsu personisko informāciju arī patēriņa kredītu uzņēmumiem, kas ir skaidri norādīti maksājuma veidlapā. Šādi dati ietver jūsu attiecīgos darījuma datus un pēcapmaksas datus. Ņemot vērā to, ka šādas patēriņa kredītu sabiedrības pēc šādu datu saņemšanas apstrādā jūsu datus kā neatkarīgi pārziņi, pirms šādu datu sniegšanas iesakām jums iepazīties ar attiecīgo kredītu sabiedrību privātuma politiku. Papildus šiem gadījumiem jūsu personas datus mēs varam nosūtīt trešajām personām, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības.

Šajā sadaļā minētās trešās puses var atrasties arī ārpus Igaunijas Republikas, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas. Nododot jūsu personas informāciju šādām personām, mēs veicam visus nepieciešamos juridiskos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu tiesības uz privātumu tiek pienācīgi aizsargātas. Lai iegūtu vairāk informācijas par atbilstošiem aizsardzības pasākumiem, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz info@doglo.eu.

CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU PERSONISKO INFORMĀCIJU

Jūsu personas datus, kurus apstrādājam kādam mērķim vai mērķiem, mēs glabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu šo mērķi vai mērķus. Jebkurā gadījumā mēs saglabājam ne ilgāk kā:

 • mēs saglabājam jūsu konta informāciju ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc tam, kad esat pēdējo reizi pieteicies savā kontā vai veicis pēdējo pirkumu (atkarībā no tā, kas notiek vēlāk);
 • mēs saglabājam darījumu datus līdz 10 (desmit) gadiem pēc pakalpojumu sniegšanas beigām;
 • mēs saglabājam iemaksas datus, līdz pasūtījums tiek izpildīts vai atcelts;
 • mēs saglabājam ziņojumu datus līdz 3 (trīs) gadiem pēc jūsu pēdējās pierakstīšanās kontā vai pēdējā pirkuma veikšanas (atkarībā no tā, kas notiek vispirms);
 • mēs saglabājam saziņas datus līdz 2 (diviem) gadiem pēc saziņas beigām.

Dažos gadījumos mēs nevaram iepriekš noteikt personas informācijas glabāšanas periodu. Piemēram, mēs saglabājam lietošanas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams apstrādes nolūkiem. Neatkarīgi no citiem šīs sadaļas noteikumiem mēs saglabāsim jūsu personisko informāciju tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības.

MĀRKETINGA ZIŅOJUMI

Ja būsiet tam piekritis, mēs nosūtīsim jums mārketinga ziņojumus pa e-pastu vai īsziņu, lai jūs informētu par mūsu darbībām un palīdzētu. jums apskatīt un atrast mūsu produktus. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no www.doglo.eu mārketinga ziņojumu saņemšanas.

Lai to izdarītu:

 •  Noklikšķiniet uz saites mūsu nosūtītajā e-pasta vēstulē.
 •  vai sazinieties ar mūsu komandu info@doglo.eu.

Pēc tam mēs attiecīgi atjaunināsim jūsu profilu, lai jums netiktu nosūtīti turpmākie mārketinga ziņojumi.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, tā kā www.doglo.eu tīklu veido daudzi, dažādi, savstarpēji saistīti pakalpojumi, visu mūsu sistēmu atjaunināšana var aizņemt dažas dienas, tāpēc jūsu pieprasījuma apstrādes laikā jums var tikt nosūtīti jauni ziņojumi. Ja atteiksieties no mārketinga ziņojumu saņemšanas, jūs joprojām saņemsiet ar pakalpojumu saistītu informāciju, piemēram, abonēšanas statusa atjauninājumus.

JŪSU TIESĪBAS

Šajā paziņojuma sadaļā mēs sniedzam pārskatu par jūsu tiesībām saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem. Tā kā dažas no šīm tiesībām ir sarežģītas, šajā paziņojumā aprakstīti tikai to galvenie aspekti. Lai iegūtu pilnīgu pārskatu par jūsu tiesībām, iesakām iepazīties ar attiecīgajiem tiesību aktiem un vadlīnijām uzraudzības iestādēm.

Attiecībā uz personas datiem jums ir šādas tiesības:

 • tiesības piekļūt mūsu rīcībā esošajiem jūsu personas datiem;
 • tiesības pieprasīt, lai mēs labojam par jums glabātos datus, ja tajos ir kļūdas;
 • tiesības pieprasīt mums dzēst par jums glabātos datus;
 • tiesības ierobežot jūsu datu apstrādi;
 • tiesības iebilst pret jūsu datu apstrādi;
 • tiesības pārsūtīt datus;
 • tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;
 • tiesības atsaukt piekrišanu.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības, iesniegt sūdzību vai ja jums vienkārši ir jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu info@doglo.eu.

1. Tiesības piekļūt saviem personas datiem. Jums ir tiesības saņemt apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam jūsu personas datus, un šādas apstrādes gadījumā piekļūt attiecīgajiem personas datiem un saņemt noteiktu papildu informāciju. Šāda papildu informācija ietver informāciju par apstrādes nolūkiem, attiecīgo personas datu veidiem un datu saņēmējiem. Ja tas neietekmē citu personu tiesības un brīvību, mēs jums izsniegsim jūsu personas datu kopiju.

2. Tiesības pieprasīt savu datu labošanu. Jums ir tiesības pieprasīt labot savus personas datus, ja tajos ir kļūdas, un, ņemot vērā datu apstrādes nolūkus, pieprasīt labot savus nepilnīgos personas datus.

3. Noteiktos gadījumos jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu. Šīs tiesības ir spēkā, piemēram, ja: (i) attiecīgie personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kādos tie tika vākti vai apstrādāti; (ii) jūs atsaucat savu piekrišanu un nav cita juridiska pamata datu apstrādei; (iii) jūs iebilstat pret savu datu apstrādi saskaņā ar piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu noteikumiem; (iv) dati tiek apstrādāti tiešās tirgvedības nolūkos; vai (v) jūsu personas informācija ir apstrādāta nelikumīgi. Tomēr ir situācijas, kad jūs nevarat izmantot šīs tiesības. Šādi izņēmumi ietver gadījumus, kad jūsu datu apstrāde ir nepieciešama, piemēram: i) lai īstenotu tiesības uz vārda un informācijas brīvību; ii) lai izpildītu mūsu juridiskos pienākumus; vai iii) lai celtu, iesniegtu vai aizstāvētu juridiskas prasības.

4. Noteiktos gadījumos jums ir tiesības ierobežot savu datu apstrādi. Šīs tiesības ir spēkā, piemēram, ja: (i) jūs apstrīdat savas personas informācijas precizitāti; (ii) jūsu datu apstrāde ir nelikumīga, bet jūs nepiekrītat to dzēšanai; (iii) mums vairs nav nepieciešami jūsu personas dati, lai sasniegtu mērķus, kādos tie tiek apstrādāti, bet jums tie ir nepieciešami, lai celtu, iesniegtu vai aizstāvētu juridiskas prasības; vai (iv) jūs esat iebilduši pret savu datu apstrādi sabiedrības vai likumīgās interesēs, kamēr tiek pārbaudīta iebilduma precizitāte. Ierobežojot datu apstrādi šo iemeslu dēļ, mums ir tiesības turpināt saglabāt jūsu personas datus. Tomēr pat šādā gadījumā mēs apstrādāsim jūsu datus tikai: i) ar jūsu piekrišanu; ii) lai celtu, iesniegtu vai aizstāvētu juridiskas prasības; iii) lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības; vai iv) ja to attaisno sevišķi svarīgs iemesls, kas saistīts ar sabiedrības interesēm.

5. Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi ar jūsu konkrēto situāciju saistītu iemeslu dēļ, ja mēs aizsargājam mūsu vai trešās personas likumīgās intereses. Šāda iebilduma gadījumā mēs pārtrauksim apstrādāt jūsu personas datus, ja nevarēsim pierādīt, ka apstrāde notiek pārliecinošu, leģitīmu iemeslu dēļ, kas ir svarīgāki par jūsu interesēm, tiesībām un brīvību, vai juridisku prasību sagatavošanas, iesniegšanas vai aizstāvības nolūkos.

6. Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos. Šāda iebilduma gadījumā mēs pārtrauksim apstrādāt jūsu personas datus šim nolūkam.

7. Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi zinātniskās vai vēsturiskās izpētes vai statistikas nolūkos. Šāda iebilduma gadījumā mēs pārtrauksim apstrādāt jūsu personas datus, ja vien tas nav nepieciešams, lai veiktu uzdevumu sabiedrības interesēs.

8. Tiesības pārsūtīt datus. Ja jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir:

 1.  jūsu piekrišana; vai
 2.  Izpildot līgumu vai veicot darbības, ko esat pieprasījis pirms līguma noslēgšanas, jums ir tiesības saņemt no mums savus personas datus strukturētā, publiski pieejamā un mašīnlasāmā formā. Šīs tiesības netiek piemērotas, ja tas pārkāpj citu personu tiesības un brīvību. Tomēr jūs nevarēsiet izmantot šādas tiesības, ja tas aizskar citu personu tiesības un brīvību.
 1.  Ja uzskatāt, ka, apstrādājot jūsu personas datus, mēs pārkāpjam datu aizsardzības tiesību aktus, jums ir likumīgas tiesības iesniegt sūdzību Datu aizsardzības inspekcijai, adrese: Väike-Ameerika 19, www.aki.ee , vai citai uzraudzības iestādei jūsu dzīvesvietas, darba vai iespējamā pārkāpuma vietā.
 2.  Ja jūsu piekrišana ir juridiskais pamats jūsu personas datu apstrādei, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes likumību pirms atsaukšanas.

KĀ MĒS IZMANTOJAM SĪKFAILUS

Tāpat kā lielākā daļa vietņu, mēs izmantojam sīkfailus. Sīkfaili ir nelieli datu faili, kas palīdz mums nodrošināt ātrāku un drošāku pārlūkošanas pieredzi. Apmeklējot vai izmantojot mūsu vietnes, pakalpojumus, lietojumprogrammas, rīkus vai apmainoties ar ziņojumiem ar mums, mēs un mūsu pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji var izmantot sīkfailus, lai piedāvātu labāku, ātrāku un drošāku lietotāja pieredzi un veiktu reklāmu.

Sīkfaili parasti nesatur personiski identificējamu informāciju par lietotāju, taču personiskā informācija, ko apstrādājam, var būt saistīta ar sīkfailos apkopoto un saglabāto informāciju.

Trīs veidi, kā pārvaldīt sīkfailus:

 •  ārējie avoti (1);
 •  pārlūka iestatījumi (2);
 •  sīkfailus mūsu tīmekļa vietnē (3).

(1) Sīkfaili, ko izmanto mūsu pakalpojumu sniedzēji

Mēs izmantojam Google Analytics tīmekļa lietošanas analīzes rīku, lai analizētu, kā jūs izmantojat mūsu vietni. Jūs varat iepazīties ar Google konfidencialitātes politiku šeit. Lai uzzinātu, kā apskatīt un dzēst ar Google kontu saistīto informāciju, skatiet “Pārredzamība un opcijas”.

Mēs ļaujam turpmāk minētajiem, uzticamiem uzņēmumiem, kas atbilst Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, izmantot sīkfailus vai līdzīgas tehnoloģijas, lai sniegtu reklāmas un izpētes pakalpojumus.

 •  Mēs savā vietnē izmantojam Google Analytics, lai saprastu, kā apmeklētāji izmanto mūsu vietnes saturu. Ja nevēlaties, lai jūsu pārlūkprogrammā tiktu izmantota Google Analytics, varat instalēt Google Analytics pārlūkprogrammas papildinājumu . Lai uzzinātu vairāk par Google Analytics un konfidencialitāti, noklikšķiniet uz šeit.
 •  Mēs varam izmantot rīku Hotjar, lai optimizētu lietotāju pārlūkošanas pieredzi. Lai iepazītos ar Hotjar konfidencialitātes politiku, noklikšķiniet uz šī saiti.

 

(2) Kā pārlūkprogrammā pārvaldīt sīkfailus?

Lielākā daļa tīmekļa pārlūkprogrammu ļauj lietotājiem atteikt vai dzēst sīkfailus. Dažādās pārlūkprogrammās un versijās var atšķirties, kā to precīzi izdarīt. Lai iegūtu jaunākos norādījumus par to, kā bloķēt vai dzēst sīkfailus, apmeklējiet konkrētās pārlūkprogrammas ražotāja tīmekļa vietni, piem. Chrome; Firefox .; Internet Explorer un Safari. Lūdzu, ņemiet vērā, ka sīkfailu dzēšana un to turpmākas izmantošanas atspējošana var ietekmēt jūsu lietošanas pieredzi un neļaut jums izmantot noteiktas mūsu vietnes funkcijas.

 

(3) Kādus sīkfailus mēs izmantojam savā tīmekļa vietnē?

Pastāv četri galvenie sīkfailu veidi – turpmāk aprakstīts, kā un kāpēc mēs tos izmantojam.

(1) Sīkfaili, kas saistīti ar tīmekļa vietnes funkcionalitāti – šie sīkfaili ļauj jums pārvietoties tīmekļa vietnē un izmantot tās funkcijas, piemēram, “Pievienot grozam”.

(2) Tīmekļa vietnes lietošanas analīzes sīkfaili – šie sīkfaili ļauj mums mērīt un analizēt, kā klienti izmanto mūsu tīmekļa vietni, un uzlabot tās funkcionalitāti un jūsu iepirkšanās pieredzi.

(3) Sīkfaili, kas saistīti ar klientu preferencēm – pārlūkojot vai iepērkoties vietnē www.doglo.eu, šie sīkfaili ļauj mums atcerēties jūsu preferences, lai mēs varētu jums piedāvāt pēc iespējas ērtāku un personalizētāku iepirkšanās pieredzi.

 • Reklāmu mērķauditorijas sīkfaili – šie sīkfaili tiek izmantoti, lai rādītu jūsu interesēm atbilstošas reklāmas. Turklāt tās ierobežo katras reklāmas rādīšanas reižu skaitu un palīdz mums novērtēt mūsu mārketinga kampaņu efektivitāti.

CITA SVARĪGA INFORMĀCIJA SAISTĪBĀ AR PRIVĀTUMA AIZSARDZĪBU

Trešo personu tīmekļa vietnes

Mēs varam sadarboties ar trešo pušu uzņēmumiem, ko parasti dēvē par “pakalpojumu niedzējiem”, kuri ar mūsu atļauju mūsu vietnēs, pakalpojumos, lietojumprogrammās un rīkos var iekļaut trešo pušu sīkfailus. Šie pakalpojumu sniedzēji palīdz mums nodrošināt jums labāku, ātrāku un drošāku lietošanas pieredzi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka trešo pušu sīkdatnes ir pakļautas attiecīgo trešo pušu privātuma politikai, par kuru mēs neuzņemamies nekādu atbildību.

Bērnu personas dati

Mūsu tīmekļa vietnē piedāvātie pakalpojumi ir paredzēti personām, kas vecākas par 14 gadiem. Konkrētās lojalitātes programmās vai loterijās var būt noteikts cits, augstāks minimālais dalības vecums. Ja mums ir pamatotas aizdomas, ka apstrādājamie personas dati ir no personas, kas ir jaunāka par šajā sadaļā noteikto vecumu, mēs dzēsīsim attiecīgos datus no savām datu bāzēm.

IZMAIŅAS JŪSU DATU PRIVĀTUMA AIZSARDZĪBĀ

Mēs laiku pa laikam varam mainīt šo paziņojumu, lai precīzi atspoguļotu jūsu datu apstrādi. Ja mēs veiksim būtiskas izmaiņas, mēs jums par to paziņosim savā tīmekļa vietnē vai citā veidā, piemēram, pa e-pastu, lai jūs varētu iepazīties ar izmaiņām, pirms turpināt izmantot mūsu tīmekļa vietni.

KĀ AR MUMS SAZINĀTIES

Mūs vienmēr interesē mūsu klientu atsauksmes (jo īpaši, ja jums šķiet, ka esam jūs pievīluši vai esam varējuši darīt kaut ko labāk).

Ja:

• jums ir kādi jautājumi vai komentāri par šo paziņojumu;

• vēlaties, lai mēs pārtrauktu izmantot jūsu datus;

• vēlaties izmantot iepriekš aprakstītās tiesības vai ja jums ir kādas sūdzības, lūdzu, sazinieties ar mums.

Mūsu konfidencialitātes komandas e-pasta adrese info@doglo.eu.

0