fbpx

1.DARBĪBAS SFĒRA UN NOTEIKUMI

1.1. Noteikumi un nosacījumi attiecas uz tiesiskajām attiecībām starp visām personām un doglo.eu iepirkšanās vides (turpmāk tekstā Doglo interneta veikals) Traxby OÜ īpašnieku par produkta iegādi caur Doglo interneta veikalu.

1.2. Papildus šiem noteikumiem un nosacījumiem, kas rodas, iegādājoties produktus caur Doglo interneta veikalu, regulē Igaunijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.

1.3. Traxby OÜ ir tiesības atsaukt pārdošanas līgumu, kas noslēgts ar Doglo interneta veikala starpniecību, un nepiegādāt preces vai nenodrošināt pakalpojumu šādos gadījumos:

  1. prece noliktavā nav vairs pieejama;
  2. produkta cena vai apraksts ir nepareizi norādīts sistēmas kļūdas dēļ.

Ja Traxby OÜ nespēs nodrošināt pasūtījuma izpildi, ar pircēju sazināsies caur e-pastu vai telefona numuru un pasūtījuma summa tiks atmaksāta, ja pircējs ir veicis avansa maksājumu par preci.

1.4. 1.4. Traxby OÜ ir tiesības grozīt un papildināt noteikumus un cenrādi, ņemot vērā Doglo interneta veikala attīstību, kā arī labāku un drošāku interneta veikala lietošanu. Par grozījumiem un papildinājumiem Lietošanas noteikumos un Cenrādī tiks paziņots, izmantojot vietni doglo.eu. Grozījumi un papildinājumi stājas spēkā pēc attiecīgā grozījuma vai papildinājuma publicēšanas tīmekļa vietnē doglo.eu. Ja jūs pasūtījums tika veikts pirms noteikumu un nosacījumu izmaiņu stāšanās spēkā, tiesiskās attiecības starp jums un Traxby OÜ regulēs noteikumi un nosacījumi, kas bija spēkā pasūtījuma iesniegšanas laikā, ja vien likumā vai šajos noteikumos nav paredzēts citādi.

2. CENAS

2.1. Doglo interneta veikala cenas ir spēkā laicīga rēķina atmaksai, kā norādīts 4. punktā.

2.2. Visas cenas ietver 20% PVN un tās ir norādītas Eiro.

3. PIRKUMA GROZS UN PASŪTĪJUMA VEIKŠANA

3.1. Pievienojiet vēlamo produktu vai pakalpojumu iepirkuma grozam. Izvēlieties, vai jūs jau esat Doglo e-veikala vides lietotājs, vai vēlaties izveidot jaunu kontu vai arī pirkt kā viesis. Ja nepieciešams, ievadiet savus personas datus un adresi vai pārbaudiet iepriekš ievadītos datus. Esiet piesardzīgs, ievadot klienta datus, jo iegādāto produkta ātra un bez problēmām piegāde ir atkarīga no attiecīgās informācijas precizitātes un pareizības.

3.2. Izvēlieties atbilstošu piegādes veidu. Atkarībā no izvēlētā piegādes veida, iepirkuma grozā, veicot atmaksu, var tikt lūgta papildus informācija, lai tiktu norādīts preces piegādes galamērķis.

3.3. Pēc piegādes veida izvēles parādīsies maksājumu veidi, izvēlieties sev piemērotāko.

3.4. Līgums par produktu pārdošanu tiek uzskatīts par noslēgtu (līguma spēkā stāšanās), sākot no maksājamās summas saņemšanas saskaņā ar pasūtījuma apstiprinājumu Traxby OÜ, Maksekeskus AS vai Montonio Finance norēķinu kontā, kas ir starpnieks maksājumu pakalpojumā.

4. SAMAKSA PAR PRODUKTIEM

4.1. Lai veiktu maksājumu, izvēlieties sev piemērotu maksājuma veidu pasūtījuma veikšanas vietnē.

4.2. Produkta atmaksu jūs variet veikt:

  1. izmantojot bankas saiti caur Maksekeskus AS vai Montonio Finance;
  2. ar bankas pārskaitījumu eiro.

4.3. Pasūtījums tiks atcelts, ja samaksa par pasūtījumu netiks veikta 5 dienu laikā.

5. PRODUKTU PIEGĀDE

5.1. Doglo interneta veikala pasūtījumu piegādi nodrošina Omniva (Eesti Post AS) un SmartPost (Itella Estonia OÜ), preču piegāde tiek nodrošināta 1 līdz 4 darba dienu laikā, izmantojot pakomātu un kurjera pakalpojumus. Produktus ir iespējams pasūtīt valstīs, kas ir minētas pie pirkuma atmaksas veikšanas. Maksimālais piegādes laiks ir 10 darba dienas, ko var ietekmēt arī produktu pieejamais atlikums noliktavā.

5.2. Pēc Līguma stāšanās spēkā saskaņā ar noteikumu 3.4. punktā, produkti tiks piegādāti uz vietu, kuru jūs norādījāt pasūtījuma veikšanas brīdī, iepriekš saskaņotā laikā. Skatīt piegādes noteikumus.

5.3. Veicot pasūtījumu, lūdzu, pārbaudiet ievadītās kontaktinformācijas pareizību, lai izvairītos no kavējumiem un pārpratumiem, kas saistīti ar produktu piegādi. Traxby OÜ nav atbildīgs par preču piegādes kavēšanos un pārpratumiem, ja tas ir saistīts ar nepareizu vai neprecīzu informāciju, kas tika sniegta, veicot pasūtījumu.

6. PASŪTĪJUMA ATCELŠANA UN ATGRIEŠANA

6.1. Jums ir tiesības atcelt pasūtījumu pēc preču apmaksas, bet pirms produktu piegādes, nosūtot atbilstošu paziņojumu uz Doglo interneta veikala e-pasta adresi info@doglo.eu, norādot tajā pasūtījuma numuru un savu norēķinu konta numuru.

6.2. Pēc produkta saņemšanas jums ir 14 dienas, lai atgrieztu produktu (-s). Ja kāda iemesla dēļ iegādātās preces jums nav piemērotas. Jūs varat preci atgriezt vai apmainīt pret citu produktu 14 dienu laikā, nosūtot atbilstošu paziņojumu par atcelšanu un pasūtījuma numuru uz Doglo interneta veikala e-pasta adresi info@doglo.eu. Programmatūras licences netiek atmaksātas.

6.3. Atgriežamajai precei jābūt pilnīgai (ieskaitot visas preces, kuras bija produkta iepakojumā – kabeļi utt.), Un jūs esat iepazinies ar produkta raksturu, īpašībām un darbību, kā parasti atļauts darīt veikalā. Ja produkts ir iegādāts kā daļa no kampaņas, kurā produktam ir pievienots cits produkts, jums jāatgriež viss komplekts (t.i., visi produkti).

6.4. Ja pasūtījums tiek atcelts 6.1. punktā minētajā gadījumā vai tiek atsaukts no pasūtījuma 6.2. punktā minētajā gadījumā, tiks atmaksāta par pirkumu samaksātā summa, no kuras klients sedz izmaksas, kas saistītas ar produkta nosūtīšanu uz noliktavu līdz 10 EUR (6.5. punkts). Mēs atmaksāsim atgriezto preci uz jūsu norēķinu kontu ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma paziņojuma saņemšanas, ja vien preces esat atgriezis šajā pašā laika posmā, izņemot gadījumus, kas minēti 6.4., 6.5. un 6.6. punktā.

6.5. Doglo interneta veikalam ir tiesības pieprasīt klientam atgrieztās preces transporta izmaksas līdz 10 EUR apmērā un ieturēt summu no atmaksājamās summas.

6.6. Ja atgrieztā prece (un produkta iepakojums) ir sabojāts un tā bojājumus ir izraisījuši apstākļi, kas nav radušies Traxby OÜ ietekmē; un produkta nepareizas izmantošanas rezultātā Traxby OÜ ir tiesības ieskaitīt produkta vērtības samazinājumu ar summu, kuru esat samaksājis par produktu, un atgriezt to jums. No Traxby OÜ tiek nosūtīs ieskaita pieteikums uz e-pasta adresi, kuru norādījāt, veicot pasūtījumu. Ja nepiekrītat ieskaita paziņojumā norādītajam vērtības samazinājumam, jums ir tiesības piesaistīt neatkarīgu ekspertu, lai noteiktu produkta vērtības samazinājumu. Izmaksas, kas saistītas ar ekspertīzi, tiek dalītas uz pusēm starp jums un Traxby OÜ, ja vien vienas puses nostāja nav acīmredzami nepamatota. Šādā gadījumā ekspertīzes izmaksas sedz puse, kuras nostāja bija acīmredzami nepamatota.

7. GARANTIJA UN NEATBILSTOŠU PRODUKTU ATGRIEŠANA

7.1. Traxby OÜ ir atbildīgs par produktu neatbilstību prasībām un defektiem, kas parādās 2 gadu laikā no produkta piegādes brīža.

7.2. Traxby OÜ nav atbildīgs par:

  1. produkta bojāšanos vai bojājumiem kas ir radušies jūsu vainas dēļ;
  2. defekti, ko izraisījusi produkta neregulāra lietošana;
  3. produkta nodilumu, kas radies no regulāras lietošanas (piemēram, akumulatori, lādētāji utt.).

7.3. Preces neatbilstības vai defekta gadījumā jums ir tiesības pieprasīt preces nomaiņu uz jaunu, atbilstošu un bez defektiem, vai atteikties no pasūtījuma un atgriezt neatbilstošo preci, kur sūtīšanas izmaksas sedz Traxby OÜ.

7.4. Neatbilstoša produkta atgriešanas gadījumā samaksātā summa par preci (ieskaitot transporta izmaksas) tiks pārskaitīta uz jūsu norādīto bankas kontu ne vēlāk kā 30 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas par atteikumu un lūguma atgriezt preci.

7.5. Papildus tiesībām, kas izriet no garantijas, jums ir arī citas tiesības, kas izriet no likumiem.

8. ATBILDĪBA UN NEPĀRVARAMA VARA

8.1. Traxby OÜ ir atbildīgs pret jums, un jūs esat atbildīgs pret Traxby OÜ par zaudējumiem, kas nodarīti otrai pusei, pārkāpjot šos noteikumus un nosacījumus, gadījumos un apjomā, ko paredz Igaunijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.

8.2. 8.2. Traxby OÜ nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti jums, vai par preces piegādes kavēšanos, ja produkta bojājums vai aizkavēšanās ir saistīta ar apstākli, kuru Traxby OÜ nevarēja ietekmēt un kura piegādi Traxby OÜ nevarēja paredzēt (nepārvarama vara).

9. CITI NOSACĪJUMI

9.1. Visi klienta personas dati, kas kļuvuši zināmi Doglo interneta veikala apmeklējuma laikā un pirkumu veikšanas laikā, tiks uzskatīti par konfidenciālu informāciju. Šifrēts datu saziņas kanāls ar bankām nodrošina pircēja personas datu un bankas rekvizītu drošību. Traxby OÜ nav piekļuves tiem.

9.2. Jautājumos, kas šajos noteikumos un nosacījumos nav atrisināti atsevišķi, jāievēro Igaunijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.

9.3. Strīdu gadījumā starp jums un Traxby OÜ saistībā ar preču pasūtīšanu un iegādi, izmantojot Doglo interneta veikalu, tiks risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, jums ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības padomē, lai aizsargātu savas tiesības. Strīdi tiek risināti saskaņā ar Igaunijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

9.4. Traxby OÜ interneta veikalā  pārdotie produkti nav paredzēti tālākpārdošanai juridiskām personām. Visi attiecīgie pasūtījumi tiks atcelti.

9.5. Produktiem, ko tālāk pārdod juridiskas personas, Doglo garantija neattiecas.

10. ATBILDĪBA

10.1. Produktu attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem.

10.2. Produktu cenas un pieejamība var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

10.3 Informācija par produktiem tiek regulāri pārbaudīta un uzlabota. Dati, iespējams, ir atjaunināti kopš jūsu pēdējās vizītes.

0